Bästa proxys för bostäder

best rotating residential proxies 2021

Proxyservrar för privatpersoner är nödvändiga för uppgifter som kräver hög anonymitet och icke-blockerande åtkomst. De använder IP-adresser från riktiga internetleverantörer för privatpersoner, vilket gör att de framstår som vanliga hemanvändare. Detta minskar sannolikheten för att bli upptäckt eller blockerad vid skrapning av data, marknadsundersökningar eller åtkomst till geografiskt begränsat innehåll. De är ett mer tillförlitligt och mindre spårbart alternativ till proxyservrar i datacenter, särskilt för känslig eller storskalig onlineverksamhet.

1. Bästa proxyleverantörer för privatpersoner (ISP) i april 2024

Proxy-leverantör IP-pool Pris Börjar på Proxy-protokoll Geo-inriktning
Smartproxy 40 miljoner 75 USD/månad Moms HTTP(S) Upp till landsnivå
Nimble Proxy 100 miljoner dollar 255 USD/månad HTTP(S) Upp till stadsnivå
Oxylabs 100 miljoner euro 300 USD/månad HTTP(S) Upp till landsnivå
Storm Proxies 40,000 50 dollar/månad HTTP(S) /SOCKS5 Upp till landsnivå
Data från Bright 72 miljoner 300 USD/månad HTTP(S) /SOCKS5 Upp till landsnivå
Shifter.io 31 miljoner dollar 249 USD/månad HTTP(S) /SOCKS 4 och 5 Upp till landsnivå
Soax 8.5 miljoner dollar 75 USD/månad HTTP(S) /SOCKS5 Upp till stadsnivå
Proxy-billigt 7 miljoner 4 USD/GB HTTP(S) /SOCKS5 Upp till landsnivå
Proxyrack 5 miljoner USD 49,50 dollar/månad HTTP(S) /SOCKS5/UDP Upp till landsnivå
IPRoyal 10 miljoner dollar 3 $/GB HTTP(S) /SOCKS Upp till stadsnivå
Geonode 2 miljoner 47 $/månad HTTP(S) /SOCKS Upp till stadsnivå

1.1 Smartproxy

Smartproxy är en välrenommerad proxyleverantör som är känd för sin balans mellan prestanda och prisvärdhet. Här är en översikt över varför Smartproxy är ett bra val som proxyleverantör för privatpersoner (ISP):

 1. Proxytyp – Backconnect-proxyer för privatpersoner: Smartproxy erbjuder backconnect residential proxies, vilket innebär att varje proxysession kan komma åt en roterande pool av IP-adresser. Denna inställning är fördelaktig för uppgifter som kräver en hög grad av anonymitet och mindre sannolikhet för att bli blockerad.

 2. Omfattande nätverk: Med ett nätverk på 55 miljoner proxies erbjuder Smartproxy ett stort och varierat utbud av IP-adresser. Denna stora pool säkerställer bättre täckning och minskar risken för att stöta på svartlistade IP-adresser.

 3. Protokoll som stöds – HTTP(S), SOCKS5: Stödet för både HTTP(S)- och SOCKS5-protokoll gör Smartproxy mångsidig för olika applikationer, allt från webbskrapning till surfning och streaming.

 4. Beskrivning av tjänsten: Smartproxy är utformad för att vara enkel att använda och kräver minimal användarinteraktion, vilket är idealiskt för både nybörjare och erfarna användare. Den har dock vissa begränsningar när det gäller inriktningsalternativ, vilket kan vara ett övervägande för användare som kräver mycket specifika geografiska inriktningsfunktioner.

 5. Bäst lämpad för: Den här tjänsten är väl lämpad för användare som behöver en balans mellan prestanda och överkomliga priser. Det är särskilt fördelaktigt för uppgifter som marknadsundersökningar, SEO-övervakning, hantering av sociala medier och webbskrapning.

 6. Prissättning: Smartproxys prissättning börjar med Micro-planen till $75 moms/månad, inklusive 5 GB trafik, med ytterligare trafik fakturerad till $15 per GB. Denna prismodell är konkurrenskraftig, med tanke på nätverksstorleken och de funktioner som erbjuds.

 7. Fördelar:

  • Stor nätverksstorlek säkerställer bred täckning och tillgänglighet.
  • Stödjer både HTTP(S)- och SOCKS5-protokoll för flexibel användning.
  • Användarvänligt, kräver minimal installation och underhåll.
  • Konkurrenskraftig prissättning för de funktioner och den nätverksstorlek som erbjuds.

 8. Nackdelar:

  • Begränsade inriktningsalternativ kan begränsa dess tillämpning i scenarier som kräver specifik geografisk inriktning.
  • Kostnaden kan vara lite hög för användare med omfattande datakrav, särskilt utöver den initiala trafikkvoten.

Sammanfattningsvis är Smartproxy ett starkt alternativ för proxybehov i hemmet, med ett stort och mångsidigt proxynätverk med stöd för viktiga protokoll och användarvänlig drift. Dess balans mellan prestanda, användarvänlighet och konkurrenskraftiga priser gör den lämplig för ett brett spektrum av användare och applikationer. Användare med mycket specifika inriktningsbehov eller de med hög dataanvändning kan dock behöva överväga begränsningarna och extrakostnaderna.

Smartproxy granskning

Smartproxy

1.2 Nimble Proxy

Nimble Proxy, med sitt fokus på automatiserad dataskrapning, sticker ut som en specialiserad proxyleverantör på marknaden. Här är en uppdelning av varför Nimble Proxy är ett bra val som en ISP-proxyleverantör för bostäder:

 1. Proxytyp – automatiserad dataskrapning och proxytjänst: Nimble Proxys primära fokus ligger på automatiserad dataskrapning, vilket gör det till ett perfekt val för användare som kräver effektiv och pålitlig datautvinning från webb-, SERP- (Search Engine Results Page) och e-handelsplattformar.

 2. Omfattande nätverksstorlek: Med över 64 miljoner proxies i sitt nätverk erbjuder Nimble Proxy en stor pool av IP-adresser för bostäder. Denna omfattande nätverksstorlek förbättrar förmågan att kringgå geo-restriktioner och anti-scraping-åtgärder effektivt.

 3. Protokoll somstöds – HTTP(S): Stödet för HTTP(S)-protokollet tillgodoser de flesta krav på webbskrapning och surfning, vilket säkerställer kompatibilitet med ett brett utbud av webbplatser och onlinetjänster.

 4. Beskrivning av tjänsten: Nimble Proxy är skräddarsydd för sömlösa och användarvänliga automatiserade dataskrapningsupplevelser. Inkluderingen av Nimble Browser, med fingeravtrycksteknik och enhetsemulering, lägger till ett lager av förbättrad säkerhet och effektivitet i datainsamlingsprocessen.

 5. Bäst lämpad för: Denna tjänst är särskilt väl lämpad för användare och företag som behöver en lättanvänd, automatiserad lösning för dataskrapning. Den är idealisk för marknadsundersökningar, konkurrensanalys, SEO-övervakning och aggregering av e-handelsdata.

 6. Prissättning: Nimbleways prissättning är inriktad på seriösa användare och företag, med Essential-planen som börjar på $ 600 per månad för en årlig prenumeration. Denna prissättning återspeglar dess specialiserade tjänster och det omfattande nätverket och funktionerna som det erbjuder.

 7. Fördelar:

  • Stor nätverksstorlek ger robusta funktioner för att kringgå begränsningar och block.
  • Fokuserat på automatiserad dataskrapning och erbjuder specialiserade tjänster för detta ändamål.
  • Nimble Browser förbättrar säkerheten och effektiviteten i datainsamlingen.
  • Användarvänligt gränssnitt, catering till användare som behöver enkelhet och effektivitet.

 8. Nackdelar:

  • Prissättningen är på den högre sidan, vilket gör den mer lämplig för företag eller professionella användare snarare än enskilda eller avslappnade användare.
  • Begränsad till HTTP(S)-protokoll, vilket kanske inte tillgodoser alla typer av proxykrav.

Sammanfattningsvis är Nimble Proxy ett bra val för företag och användare som behöver en specialiserad, automatiserad lösning för dataskrapning med ett stort och effektivt proxynätverk. Dess användarvänliga tillvägagångssätt och avancerade funktioner som Nimble Browser gör det till ett värdefullt verktyg för specifika dataskrapningsbehov. Men prissättningen och fokuseringen på dataskrapning gör att det kanske inte passar alla användare, särskilt inte de som letar efter mer allmänna proxytjänster eller som har en begränsad budget.

Nimble proxy recension

Nimble Proxy

1.3 Oxylabs

Oxylabs är en premiumproxyleverantör för privatpersoner som är känd för sitt omfattande nätverk och sina sofistikerade funktioner, vilket gör den till ett förstahandsval för avancerade användare och affärsapplikationer. Här är en översikt över varför Oxylabs sticker ut som en ISP-proxyleverantör för privatpersoner:

 1. Proxytyp – Premium-proxyer för bostäder: Oxylabs erbjuder högkvalitativa proxyer för privatpersoner, vilket säkerställer stabila och pålitliga anslutningar. Dessa proxyer är idealiska för uppgifter som kräver hög anonymitet och minimala blockeringshastigheter.

 2. Stortnätverk: Med över 100 miljoner månatliga IP:er har Oxylabs en av de största proxypoolerna på marknaden. Denna enorma nätverksstorlek förbättrar avsevärt möjligheten att komma åt data utan att stöta på blockeringar eller förbud.

 3. Protokoll som stöds – HTTP(S), SOCKS5: Stödet för både HTTP(S) och SOCKS5-protokoll gör Oxylabs mångsidig för ett brett spektrum av applikationer, inklusive webbskrapning, datautvinning, SEO-övervakning och mer.

 4. Beskrivning av tjänsten: Oxylabs är utformad med fokus på stabilitet och skalbarhet och tillgodoser särskilt företagens behov. Den erbjuder avancerade inriktningsalternativ, så att användare kan välja proxyer baserat på land, stad eller till och med ISP-nivå, vilket är avgörande för exakta geo-targeting-uppgifter.

 5. Bäst lämpad för: Tjänsten är särskilt väl lämpad för avancerade användare och företag som behöver en robust och skalbar proxylösning. Dess funktioner tillgodoser krävande affärsapplikationer, vilket gör den idealisk för storskalig dataskrapning, marknadsundersökningar och varumärkesskydd.

 6. Prissättning: Oxylabs prissättning återspeglar dess premiumstatus och börjar på $10 för 1 GB. De erbjuder en 7-dagars gratis provperiod för företag och en 3-dagars återbetalningspolicy för privatpersoner, vilket ger en möjlighet att testa tjänsten innan man gör en betydande investering.

 7. Fördelar:

  • Ett av de största tillgängliga proxy-nätverken, med omfattande täckning och tillförlitlighet.
  • Avancerade inriktningsalternativ för exakt kontroll över proxyval.
  • Lämplig för ett brett spektrum av krävande applikationer tack vare dess skalbarhet och stabilitet.
  • Både HTTP(S)- och SOCKS5-protokollstöd tillgodoser olika användningskrav.

 8. Nackdelar:

  • Högre kostnad jämfört med vissa andra proxyleverantörer, vilket kanske inte är lämpligt för privatpersoner eller småföretag med begränsad budget.
  • Komplexiteten i funktionerna kan innebära en brant inlärningskurva för mindre erfarna användare.

Sammanfattningsvis är Oxylabs ett ledande val för företag och avancerade användare som letar efter en omfattande och skalbar proxylösning. Dess omfattande nätverk och avancerade inriktningsfunktioner gör det till ett kraftfullt verktyg för ett brett spektrum av datadrivna uppgifter. Den höga prissättningen och komplexiteten innebär dock att lösningen är mer inriktad på användare och företag med specifika proxybehov på hög nivå och budget för att stödja dem.

Oxylabs

1.4 Storm proxies

Storm Proxies är känt på proxyleverantörsmarknaden för sina roterande proxyer, som erbjuder en unik uppsättning funktioner som passar för specifika användarbehov. Här är en översikt över varför Storm Proxies är ett bra val som ISP-proxyleverantör för privatpersoner:

 1. Proxytyp – roterande proxyservrar: Storm Proxies använder roterande proxyservrar, vilket innebär att varje proxysession automatiskt tilldelas en ny IP-adress från deras pool. Detta är särskilt användbart för uppgifter som kräver en hög grad av anonymitet och minskad risk för upptäckt eller blockering.

 2. Nätverkets storlek: Med över 70 000 IP-adresser i sitt nätverk erbjuder Storm Proxies en tillräckligt stor pool för att säkerställa tillförlitlig och varierad IP-tillgänglighet för olika uppgifter.

 3. Prestanda och hastighet: Även om specifika protokoll inte nämns är Storm Proxies optimerad för hög prestanda och hastighet, vilket gör den idealisk för applikationer som kräver snabba proxytjänster, till exempel webbskrapning, automatiserad datainsamling med mera.

 4. Beskrivning av tjänsten: Tjänsten tillhandahåller höghastighetsroterande proxies med automatisk IP-rotation och obegränsad bandbredd. Denna konfiguration säkerställer en sömlös och effektiv proxyupplevelse och ger användarna fullständig anonymitet.

 5. Bäst lämpad för: Storm Proxies passar bäst för användare som behöver snabba, roterande proxies för uppgifter som kräver robust prestanda och en hög nivå av anonymitet. Detta gör den lämplig för en rad applikationer, inklusive SEO-verktyg, webbskrapning och bulkdatainsamling.

 6. Prissättning: Prissättningen för Storm Proxies börjar på $ 50 per månad, vilket är konkurrenskraftigt med tanke på de funktioner det erbjuder. Dessutom kan användare dra nytta av en 15% återkommande rabatt med kampanjkoden “PRIVATEPROXYGUIDE15OFF”.

 7. Fördelar:

  • Automatisk IP-rotation ger en hög grad av anonymitet och minskar risken för att blockeras.
  • Erbjuder en stor pool med över 70 000 IP-adresser för pålitlig anslutning.
  • Optimerad för höghastighetsanslutningar, perfekt för prestandaintensiva uppgifter.
  • Obegränsad bandbredd garanterar inga begränsningar för dataanvändning.

 8. Nackdelar:

  • Brist på specifikation om protokoll som stöds kan vara ett problem för användare med specifika krav.
  • Prissättningen kan vara lite hög för enskilda användare eller småskaliga applikationer.

Sammanfattningsvis är Storm Proxies ett bra val för användare och företag som behöver snabba, roterande proxyservrar för aktiviteter som kräver anonymitet och prestanda. Dess automatiska IP-rotation och stora IP-pool gör den till ett pålitligt alternativ för olika onlineuppgifter. Priset är konkurrenskraftigt, men kan vara ett övervägande för dem med en stramare budget. Den extra rabatten som erbjuds via en kampanjkod ger mervärde för dem som vill prenumerera på sina tjänster.

Storm Proxies granskning

Storm Proxies

1.5 Bright Data

Bright Data (tidigare känt som Luminati) är känt för sina omfattande och funktionsrika proxytjänster för privatpersoner, vilket gör det till ett toppval på proxymarknaden, särskilt för företagskunder. Här är en detaljerad översikt över varför Bright Data är ett bra val som ISP-proxyleverantör för privatpersoner:

 1. Proxytyp – roterande proxytjänster för privatpersoner: Bright Data erbjuder roterande proxytjänster för privatpersoner, vilket innebär att IP-adresserna ständigt ändras, vilket ger hög anonymitet och minskar risken för upptäckt och blockering.

 2. Omfattande nätverksstorlek: Med ett nätverk på 72 miljoner månatliga IP-adresser har Bright Data en av de största poolerna av IP-adresser för privatpersoner som finns tillgängliga. Detta stora nätverk säkerställer omfattande täckning och tillförlitlighet för olika proxyanvändningsfall.

 3. Protokoll som stöds – HTTP(S), SOCKS5: Stödet för både HTTP(S) och SOCKS5 gör Bright Datas proxyer mångsidiga och lämpliga för ett brett spektrum av applikationer, från dataskrapning till marknadsundersökningar online och mycket mer.

 4. Beskrivning av tjänsten: Bright Data är känt för sina avancerade proxyhanteringsverktyg och omfattande funktioner. Tjänsten är utformad för att främst tillgodose företagskunder och erbjuder kraftfulla och anpassningsbara proxylösningar.

 5. KYC-process: Bright Data kräver en KYC-process (Know Your Customer) för sina användare och betonar säkerhet och legitimitet i sin verksamhet. Denna process är avgörande för att upprätthålla ett kompatibelt och etiskt proxynätverk.

 6. Bäst lämpad för: Tjänsten passar bäst för företagskunder som behöver ett brett utbud av funktioner och sofistikerade verktyg för proxyhantering. Den är särskilt fördelaktig för storskalig datahantering, competitive intelligence, varumärkesskydd och andra affärstillämpningar.

 7. Prissättning: Bright Datas prissättning börjar på $ 10.50 för 1 GB. Även om det är på den högre sidan återspeglar det premiumfunktionerna och det omfattande nätverket som erbjuds. Företaget tillhandahåller också en 7-dagars gratis provperiod för företag och en 3-dagars återbetalningspolicy, vilket ger potentiella kunder möjlighet att utvärdera tjänsten.

 8. Fördelar:

  • Erbjuder ett av de största nätverken av bostads-IP: er.
  • Stöder ett brett utbud av protokoll för olika applikationskompatibilitet.
  • Avancerade och kraftfulla proxyhanteringsverktyg tillgodoser komplexa affärsbehov.
  • KYC-process säkerställer en säker och legitim tjänst.

 9. Nackdelar:

  • Högre prissättning, som kanske inte är lämplig för enskilda användare eller småföretag.
  • Tjänstens komplexitet och utbud av funktioner kan vara överväldigande för grundläggande användare.

Sammanfattningsvis är Bright Data ett utmärkt val för företag som behöver en robust och funktionsrik proxytjänst för privatpersoner. Dess stora IP-nätverk, i kombination med kraftfulla administrationsverktyg och fokus på säkerhet och efterlevnad, gör det till ett ledande alternativ för sofistikerade affärsapplikationer. Men prissättningen och tjänsternas komplexitet gör att de passar bättre för storskaliga företagsanvändare än för privatpersoner eller småföretag med grundläggande proxybehov.

Granskning av Bright Data

Bright Data

1.6 Shifter

Shifter (tidigare känt som Microleaves) är ett framstående namn bland proxyleverantörer för privatpersoner, känt för sina roterande proxyservrar för privatpersoner och en omfattande IP-pool. Här är en detaljerad översikt över varför Shifter är ett bra val för ISP-proxytjänster för privatpersoner:

 1. Proxytyp – roterande proxy för privatpersoner: Shifter erbjuder roterande proxyservrar som ger hög anonymitet genom att regelbundet ändra IP-adressen under sessioner. Detta är särskilt fördelaktigt för uppgifter som kräver en hög grad av integritet och minskad risk för att blockeras eller upptäckas, t.ex. webbskrapning och datainsamling.

 2. Omfattande nätverk: Med över 31 miljoner IP-adresser i sitt nätverk tillhandahåller Shifter ett stort och varierat utbud av privata IP-adresser. Denna stora pool säkerställer bättre tillgänglighet och täckning för användarnas proxybehov.

 3. Protokoll som stöds – HTTP(S), SOCKS 4/5: Stödet för flera protokoll, inklusive HTTP(S) och SOCKS 4/5, gör Shifter mångsidig för olika applikationer. Det tillgodoser ett brett spektrum av proxybehov, från grundläggande surfning till mer komplexa uppgifter för dataskrapning och automatisering.

 4. Beskrivning av tjänsten: Shifter är särskilt känd för sina robusta säkerhetsfunktioner och höga anonymitetsnivå, vilket gör den idealisk för storskalig verksamhet som webbskrapning, datainsamling och andra uppgifter där sekretess är av största vikt.

 5. Bäst lämpad för: Den här tjänsten passar bäst för användare som kräver hög anonymitet och är engagerade i storskalig skrapning och datainsamling. Det är ett lämpligt val för företag och yrkesverksamma som hanterar stora mängder data och behöver pålitliga, säkra proxytjänster.

 6. Prissättning: Shifters prissättning börjar från $ 249 per månad, vilket återspeglar dess positionering som en premiumleverantör av proxytjänster. Kostnaden är en indikation på de omfattande funktionerna och den stora nätverksstorleken som den erbjuder.

 7. Fördelar:

  • Massiv IP-pool som ger omfattande täckning och tillgänglighet.
  • Hög nivå av anonymitet och säkerhet, lämplig för känslig och storskalig verksamhet.
  • Stöd för flera protokoll tillgodoser ett brett spektrum av användningsfall.
  • Perfekt för storskalig webbskrapning och datainsamlingsuppgifter.

 8. Nackdelar:

  • Prissättningen kan vara oöverkomlig för enskilda användare eller småföretag med begränsade budgetar.
  • Tjänstens komplexitet och omfattande funktioner kan vara mer än vad som behövs för användare med grundläggande proxykrav.

Sammanfattningsvis är Shifter ett starkt alternativ för företag och yrkesverksamma som behöver en säker, anonym och omfattande proxytjänst för storskalig verksamhet. Dess stora IP-pool och stöd för olika protokoll gör den mångsidig och pålitlig. Den högre kostnaden och de avancerade funktionerna tyder dock på att den är mer lämpad för användare med betydande proxybehov och en budget som matchar detta.

Skiftare

1.7 Soax

Soax är erkänd som en anmärkningsvärd proxyleverantör för privatpersoner, särskilt för användare som kräver specifik geografisk inriktning och flexibla rotationsalternativ. Här är en detaljerad titt på varför Soax anses vara ett bra val för ISP-proxytjänster för bostäder:

 1. Proxytyp – Flexibla bostadsproxyer: Soax erbjuder flexibla bostadsproxyer som ger användarna möjlighet att rotera IP-adresser och rikta in sig på specifika platser. Denna flexibilitet är särskilt användbar för uppgifter som kräver exakt geografisk inriktning, till exempel marknadsundersökningar, lokalisering av innehåll och SEO-optimering.

 2. Nätverkets storlek: Med 5 miljoner månatliga IP-adresser har Soax ett måttligt stort proxy-nätverk. Denna storlek säkerställer en bra balans mellan täckning och tillgänglighet för olika proxyuppgifter.

 3. Protokoll– HTTP(S) over SOCKS5: Stödet för HTTP(S) over SOCKS5-protokollet ökar Soax mångsidighet, vilket gör det lämpligt för ett brett spektrum av applikationer, inklusive webbskrapning, datainsamling och online-surfning.

 4. Beskrivning av tjänsten: SOAX är känd för sina specifika inriktningsmöjligheter och flexibla rotation, vilket gör den idealisk för användare som behöver tillgång till innehåll eller data från specifika regioner. Den kan dock ha vissa tekniska begränsningar, vilket kan vara ett övervägande för användare som behöver mer avancerade proxylösningar.

 5. Bäst lämpad för: Tjänsten är särskilt väl lämpad för användare som kräver exakt platsinriktning och IP-rotationsflexibilitet. Detta gör den till ett utmärkt val för marknadsanalys, annonsverifiering, kontroller av innehållsefterlevnad och liknande uppgifter.

 6. Prissättning: Soax prissättning börjar på $ 99 för 15 GB data (motsvarande $ 6,60 per GB), vilket placerar det i mitten av prissättningen för proxytjänster. Företaget erbjuder också en 3-dagars testperiod för $ 1.99, vilket ger användarna möjlighet att testa tjänsten innan de förbinder sig till en mer omfattande plan.

 7. Fördelar:

  • Flexibel IP-rotation och exakt platsinriktning tillgodoser specifika användarbehov.
  • Anständig nätverksstorlek som erbjuder ett bra utbud av IP: er för olika uppgifter.
  • Protokollstöd förbättrar dess tillämplighet för olika internetaktiviteter.
  • Testalternativet gör det möjligt för användare att utvärdera tjänsten innan ett större åtagande.

 8. Nackdelar:

  • Vissa tekniska begränsningar kanske inte passar användare med avancerade eller mycket specifika proxykrav.
  • Priset i mellanklassen kanske inte är det mest kostnadseffektiva alternativet för användare med begränsade databehov.

Sammanfattningsvis är Soax ett lämpligt val för företag och privatpersoner som söker bostadsproxyer med specifik inriktning och IP-rotationsfunktioner. Dess fokus på flexibilitet och geografisk inriktning gör den till ett effektivt verktyg för många internetaktiviteter, även om dess tekniska begränsningar och prisstruktur kan vara överväganden för vissa användare. Testalternativet är en fördelaktig funktion för dem som vill bedöma tjänstens lämplighet för deras specifika behov.

Soax

1.8 Proxy-Cheap

Proxy-Cheap sticker ut som ett prisvärt och användarvänligt alternativ på proxymarknaden för privatpersoner. Här är en detaljerad titt på varför Proxy-Cheap är ett bra val för ISP-proxytjänster för privatpersoner:

 1. Proxytyp – Privatpersoner: Proxy-Cheap erbjuder proxytjänster för privatpersoner, som är kända för sin höga anonymitet och låga blockeringsfrekvens. Dessa proxyservrar är idealiska för allmänna internetaktiviteter där autenticitet och minimal upptäckt är avgörande.

 2. Nätverksstorlek: Med ett nätverk på över 7 miljoner IP-adresser erbjuder Proxy-Cheap ett stort utbud av IP-adresser. Denna nätverksstorlek säkerställer god täckning och tillförlitlighet för olika onlineuppgifter.

 3. Protokoll – HTTP(S), SOCKS5: Stödet för både HTTP(S) och SOCKS5-protokoll gör Proxy-Cheap mångsidig och lämplig för ett brett spektrum av applikationer, från webbskrapning till hantering av sociala medier och mycket mer.

 4. Beskrivning av tjänsten: Proxy-Cheap är känt för att erbjuda en balans mellan prisvärdhet och funktionalitet. Den är användarvänlig och pålitlig för vardaglig till måttlig proxyanvändning, vilket gör den till ett utmärkt val för användare som behöver en kostnadseffektiv och enkel proxylösning.

 5. Bäst lämpad för: Tjänsten passar bäst för privatpersoner eller företag som letar efter kostnadseffektiva proxylösningar för allmänt bruk. Dess användarvänlighet och prissättning gör den idealisk för användare som behöver proxyer för avslappnad surfning, marknadsundersökningar, SEO-övervakning eller hantering av sociala medier.

 6. Prissättning: Proxy-Cheaps prissättning börjar från $4 per GB, vilket är konkurrenskraftigt och tilltalande för användare som söker en prisvärd proxylösning. Den låga kostnaden per GB gör den tillgänglig för ett brett spektrum av användare, inklusive småföretag och enskilda användare.

 7. Fördelar:

  • Prisvärd prissättning, vilket gör det till ett bra alternativ för användare med en budget.
  • Ett omfattande IP-nätverk som erbjuder tillförlitlig täckning.
  • Stöder större protokoll, vilket förbättrar dess lämplighet för olika onlineaktiviteter.
  • Användarvänlig tjänst, perfekt för avslappnad till måttlig användning.

 8. Nackdelar:

  • Även om den erbjuder bra allmän funktionalitet kan den sakna några av de avancerade funktioner som finns i premiumproxytjänster.

Sammanfattningsvis är Proxy-Cheap ett bra val för användare som letar efter en prisvärd och lättanvänd proxytjänst för privatpersoner. Dess stora IP-pool, stöd för viktiga protokoll och användarvänlighet gör den väl lämpad för en rad allmänna onlineaktiviteter. Användare som kräver mycket specialiserade proxyfunktioner kan dock behöva överväga mer avancerade (och potentiellt dyrare) tjänster.

Proxy-Billigt

1.9 ProxyRack

ProxyRack sticker ut på proxymarknaden med sin mångsidighet och sitt omfattande protokollstöd, vilket gör det till ett robust val för en rad olika onlineaktiviteter, inklusive streaming. Här är en djupgående titt på varför ProxyRack anses vara en bra ISP-proxyleverantör för privatpersoner:

 1. Proxytyp – roterande proxy för privatpersoner: ProxyRack erbjuder roterande proxyservrar för privatpersoner, som ger nya IP-adresser för varje proxysession. Denna rotation säkerställer en hög grad av anonymitet och minskar sannolikheten för upptäckt och blockering, vilket är särskilt användbart för uppgifter som kräver bibehållen integritet.

 2. Nätverkets storlek: Med över 5 miljoner IP-adresser har ProxyRack ett betydande proxynätverk. Denna omfattande pool garanterar tillförlitlig tillgänglighet och täckning för olika internetaktiviteter.

 3. Protokoll – HTTP(S), SOCKS5, UDP: Stödet för ett brett spektrum av protokoll, inklusive HTTP(S), SOCKS5 och UDP, gör ProxyRack mångsidigt för olika applikationer. Detta inkluderar allmän surfning, web scraping och särskilt streaming, som kan dra nytta av UDP-protokollet.

 4. Beskrivning av tjänsten: ProxyRack är känt för sin pålitliga tjänst och sitt mångsidiga protokollstöd, vilket tillgodoser ett brett spektrum av användarbehov. Den är särskilt känd för sin prestanda inom streamingtjänster, vilket gör den till ett attraktivt alternativ för användare som vill komma åt geobegränsat innehåll.

 5. Bäst lämpad för: Tjänsten är bäst lämpad för användare som behöver en mångsidig proxylösning, särskilt för streaming och mångsidig internetanvändning. Dess breda protokollstöd och stabila anslutningar gör den idealisk för både personliga och affärsmässiga applikationer.

 6. Prissättning: ProxyRacks prissättning börjar från $49.50 per månad, vilket positionerar den som en proxyleverantör i mellanklassen. Denna prissättning återspeglar dess mångsidighet och utbudet av funktioner som erbjuds.

 7. Fördelar:

  • Roterande proxyservrar ger hög anonymitet och minskad upptäcktsrisk.
  • En betydande nätverksstorlek säkerställer god täckning och tillgänglighet.
  • Brett protokollstöd för olika onlineaktiviteter, särskilt streaming.
  • Känd för pålitlig service, lämplig för både avslappnad och professionell användning.

 8. Nackdelar:

  • Priset kan vara något högre jämfört med grundläggande proxytjänster, vilket kan vara en faktor för budgetmedvetna användare.

Sammanfattningsvis är ProxyRack ett bra val för användare som söker en mångsidig och pålitlig proxytjänst för privatpersoner, särskilt de som är intresserade av streaming eller behöver stöd för flera protokoll. Dess balans mellan ett stort IP-nätverk, protokolldiversitet och tillförlitlighet gör den lämplig för ett brett spektrum av applikationer. Även om kostnaden är måttligt hög motiveras den av de omfattande funktioner och den prestanda som ProxyRack erbjuder.

ProxyRack

1.10 IPRoyal

IPRoyal är en anmärkningsvärd proxyleverantör för bostäder, erkänd för sin breda geografiska räckvidd och specialisering på stadsnivå, vilket gör den mycket lämplig för affärsapplikationer. Här är en detaljerad titt på varför IPRoyal anses vara ett bra val för ISP-proxytjänster för bostäder:

 1. Proxytyp – Bostäder: IPRoyal erbjuder bostadsproxyer, som är kända för sin höga äkthet och låga risk för upptäckt. Denna typ av proxy är idealisk för uppgifter som kräver att man upprätthåller en äkta användarprofil.

 2. Nätverksstorlek: Med ett nätverk på över 10 miljoner IP-adresser erbjuder IPRoyal ett stort utbud av proxyservrar. Denna omfattande pool säkerställer en bred geografisk täckning och förbättrar tjänstens tillförlitlighet.

 3. Protokoll – HTTP(S), SOCKS: Stödet för HTTP(S) och SOCKS-protokoll gör IPRoyals proxyservrar mångsidiga för en mängd olika tillämpningar. Detta inkluderar webbskrapning, marknadsundersökningar, annonsverifiering och mer.

 4. Beskrivning av tjänsten: IPRoyal specialiserar sig på att erbjuda proxies med en bred geografisk räckvidd, vilket gör den idealisk för företag som kräver specifik inriktning på stadsnivå. Denna funktion är avgörande för exakt marknadsanalys, lokaliserad innehållstestning och andra geografiskt specifika uppgifter.

 5. Bäst lämpad för: Tjänsten är särskilt väl lämpad för företag med olika geografiska behov. Dess flexibilitet och tillförlitlighet när det gäller att tillhandahålla exakt proxyinriktning på stadsnivå gör den till ett starkt val för professionella och affärsmässiga applikationer.

 6. Prissättning: IPRoyals prissättning börjar på $ 3 per GB, vilket är konkurrenskraftigt och tillgängligt för företag i olika storlekar. Denna prissättningsmodell gör det till ett attraktivt alternativ för användare som söker kostnadseffektiva men ändå pålitliga proxylösningar.

 7. Fördelar:

  • Erbjuder ett stort nätverk med över 10 miljoner IP-adresser, vilket säkerställer bred täckning.
  • Ger exakt inriktning på stadsnivå, vilket är fördelaktigt för företag med specifika geografiska krav.
  • Stöder flera protokoll, vilket förbättrar dess mångsidighet för olika internetaktiviteter.
  • Konkurrenskraftig prissättning, vilket gör det tillgängligt för en rad företagsanvändare.

 8. Nackdelar:

  • Även om det är flexibelt och pålitligt för företagsanvändning, kanske det inte är det mest lämpliga för enskilda användare med grundläggande proxybehov eller de som letar efter mer specialiserade funktioner.

Sammanfattningsvis är IPRoyal ett utmärkt alternativ för företag och yrkesverksamma som söker en proxyleverantör med stark tonvikt på geografisk mångfald och inriktning på stadsnivå. Dess omfattande IP-nätverk och stöd för viktiga protokoll gör det mångsidigt och pålitligt för ett brett spektrum av affärsapplikationer. Den konkurrenskraftiga prissättningen bidrar ytterligare till att göra den attraktiv för användare som letar efter kostnadseffektiva men ändå effektiva proxytjänster. Enskilda användare eller användare med mycket specifika eller avancerade proxykrav kan dock behöva överväga andra leverantörer.

IPRoyal

1.11 Geonode

Geonode är en proxyleverantör som har fått uppmärksamhet för sitt fokus på små och medelstora företag och sin förmåga att rikta in sig på geografiska områden på stadsnivå. Här är en översikt över varför Geonode är ett bra val för ISP-proxytjänster för privatpersoner:

 1. Proxytyp – Privatpersoner: Geonode erbjuder proxytjänster för privatpersoner, vilka är idealiska för uppgifter som kräver höga nivåer av autenticitet och minimal risk för upptäckt. Dessa proxyservrar är särskilt fördelaktiga för verksamheter som behöver efterlikna äkta användarbeteende.

 2. Nätverkets storlek: Med ett nätverk på över 2 miljoner IP-adresser tillhandahåller Geonode ett betydande utbud av proxies. Denna nätverksstorlek säkerställer tillförlitlig täckning och tillgänglighet för olika online-aktiviteter.

 3. Protokoll – HTTP(S), SOCKS: Stödet för HTTP(S) och SOCKS-protokoll gör Geonodes proxies mångsidiga och lämpliga för en rad olika applikationer, inklusive web scraping, social media management och online marknadsundersökningar.

 4. Beskrivning av tjänsten: Geonode är skräddarsydd för små och medelstora företag och erbjuder geografisk målgruppsanpassning på stadsnivå. Denna funktion är särskilt användbar för regionala marknadsundersökningar, testning av lokalt innehåll och andra uppgifter som kräver specifik geografisk precision.

 5. Bäst lämpad för: Tjänsten är väl lämpad för små och medelstora företag som behöver exakt geografisk inriktning för sin verksamhet. Dess användarvänliga gränssnitt gör det tillgängligt för företag utan avancerade tekniska resurser.

 6. Prissättning: Geonodes prissättning börjar på $ 47 per månad, vilket är en rimlig startpunkt för små till medelstora företag som söker proxytjänster av hög kvalitet utan en betydande investering.

 7. Fördelar:

  • Ett omfattande IP-nätverk som erbjuder tillförlitlig proxytäckning.
  • Exakt geo-targeting på stadsnivå, perfekt för företag som fokuserar på regionala marknader.
  • Stöder flera protokoll, vilket förbättrar dess tillämplighet för olika internetaktiviteter.
  • Användarvänligt, vilket gör det tillgängligt för företag med varierande nivåer av teknisk expertis.

 8. Nackdelar:

  • Även om nätverksstorleken är betydande är den kanske inte lika omfattande som hos vissa större leverantörer, vilket kan vara en begränsning för företag med omfattande globala proxybehov.
  • Prissättningen, även om den är rimlig för företag, kanske inte är den mest kostnadseffektiva för enskilda användare eller mycket små verksamheter.

Sammanfattningsvis är Geonode ett utmärkt alternativ för små och medelstora företag som behöver proxyservrar för geografisk riktad verksamhet. Dess fokus på precision på stadsnivå, i kombination med ett användarvänligt tillvägagångssätt och stöd för viktiga protokoll, gör det till ett lämpligt val för en rad olika affärsapplikationer. Priset återspeglar det värde som erbjuds, vilket gör det tillgängligt för företag som letar efter en balans mellan kostnad och funktionalitet. Men för dem som behöver ett större proxy-nätverk eller som har mycket begränsade budgetar kan andra alternativ vara mer lämpliga.

Geonod

1.12 PacketStream

PacketStream är känt på proxymarknaden för sin prisvärdhet och enkelhet, och vänder sig till användare som behöver grundläggande proxytjänster för privatpersoner utan höga kostnader. Här är en djupgående titt på varför PacketStream är ett bra val för ISP-proxytjänster för privatpersoner:

 1. Proxytyp – proxytjänster för privatpersoner: PacketStream tillhandahåller proxytjänster för privatpersoner, som är kända för sin autenticitet och förmåga att efterlikna äkta användarbeteende. Denna typ av proxy är idealisk för grundläggande uppgifter som kräver tillförlitliga och legitima IP-adresser.

 2. Nätverkets storlek: Med ett nätverk på 7 miljoner månatliga IP-adresser erbjuder PacketStream ett anständigt utbud av bostads-IP-adresser. Även om det inte är lika omfattande som vissa större leverantörer, är denna storlek tillräcklig för många grundläggande proxybehov.

 3. Protokoll– HTTP(S): Stödet för HTTP(S)-protokollet säkerställer kompatibilitet med ett brett utbud av webbplatser och onlinetjänster. Detta gör PacketStream lämplig för allmän webbsurfning, hantering av sociala medier och lättare dataskrapning.

 4. Beskrivning av tjänsten: PacketStream är känt för att erbjuda prisvärda proxylösningar med en mindre pool och begränsade funktioner. Detta gör det till ett attraktivt alternativ för användare som behöver privata IP-adresser för okomplicerade, grundläggande uppgifter.

 5. Bäst lämpad för: Tjänsten är bäst lämpad för användare som behöver billiga proxyer för grundläggande användning. Det är perfekt för individer eller småföretag med begränsade proxykrav och budgetbegränsningar.

 6. Prissättning: PacketStreams prissättning är mycket konkurrenskraftig och börjar på bara $ 1 för 1 GB data. Denna prissättningsmodell är en av de mest prisvärda på marknaden, vilket gör den tillgänglig för användare med snäva budgetar. Det finns dock ingen gratis provperiod tillgänglig.

 7. Fördelar:

  • Mycket prisvärd, vilket gör det tillgängligt för användare med begränsade budgetar.
  • Hyfsad nätverksstorlek för grundläggande proxyuppgifter.
  • Användarvänligt, lämpligt för icke-tekniska användare eller de som är nya för proxytjänster.
  • Stöd för HTTP(S)-protokoll för ett brett spektrum av online-aktiviteter.

 8. Nackdelar:

  • Begränsade funktioner och en mindre IP-pool jämfört med mer premiumtjänster.
  • Ingen kostnadsfri testperiod för att testa tjänsten innan köp.

Sammanfattningsvis är PacketStream ett utmärkt alternativ för användare som söker grundläggande proxytjänster för privatpersoner till ett mycket överkomligt pris. Dess raka tillvägagångssätt och enkla funktionalitet gör den lämplig för användare med grundläggande proxybehov eller de som precis har börjat använda proxytjänster. Även om den kanske saknar de avancerade funktionerna och det omfattande IP-utbudet hos premiumleverantörerna, gör dess kostnadseffektivitet och användarvänlighet den till ett värdefullt val för budgetmedvetna användare.

1.13 Webshare

Webshare är erkänt på proxymarknaden för sin kombination av prisvärdhet, en omfattande IP-pool och anpassningsalternativ, vilket gör det till ett lämpligt val för användare som söker en budgetvänlig men effektiv proxytjänst för privatpersoner. Här är en översikt över varför Webshare är ett bra val som ISP-proxyleverantör för privatpersoner:

 1. Proxytyp – Proxytjänster för bostäder: Webshare erbjuder proxytjänster för privatpersoner, som tillhandahåller äkta IP-adresser som är idealiska för en mängd olika uppgifter som kräver hög anonymitet och minimal upptäcktsrisk.

 2. Nätverkets storlek: Med 30 miljoner månatliga IP-adresser har Webshare ett betydande proxynätverk. Denna omfattande pool säkerställer tillförlitlig täckning för olika onlineaktiviteter, inklusive webbskrapning, datainsamling och surfning.

 3. Protokoll – HTTP(S), SOCKS5: Stödet för både HTTP(S) och SOCKS5-protokoll ökar Webshares mångsidighet, vilket gör den lämplig för ett brett spektrum av applikationer från allmän webbsurfning till mer komplexa uppgifter som dataskrapning.

 4. Beskrivning av tjänsten: Webshare är känt för sin självbetjäningsmodell och anpassningsalternativ, vilket gör det möjligt för användare att skräddarsy tjänsten efter deras specifika behov. Det erbjuder dock begränsade inriktningsalternativ, vilket kan vara ett övervägande för användare som kräver exakt geo-målinriktning.

 5. Bäst lämpad för: Tjänsten är väl lämpad för användare som letar efter ett budgetvänligt och anpassningsbart proxyalternativ. Dess användarvänlighet och flexibilitet gör den idealisk för enskilda användare, frilansare och småföretag med måttliga proxybehov.

 6. Prissättning: Webshares prissättning är mycket konkurrenskraftig och börjar från $ 7 för 1 GB data. Denna prisstruktur gör det till ett av de mer prisvärda alternativen på marknaden, även om det inte erbjuder en gratis provperiod för bostadsproxyer.

 7. Fördelar:

  • Stor nätverksstorlek, som erbjuder ett brett utbud av IP-adresser för olika användningsområden.
  • Prisvärd prissättning, vilket gör den tillgänglig för användare med budgetbegränsningar.
  • Stöder nyckelprotokoll, vilket säkerställer kompatibilitet med en rad onlineuppgifter.
  • Självbetjäning och anpassningsalternativ ger flexibilitet för användare.

 8. Nackdelar:

  • Begränsade inriktningsalternativ kanske inte uppfyller behoven hos användare som kräver specifika geografiska inriktningsfunktioner.
  • Ingen kostnadsfri testperiod för proxyservrar för privatpersoner, vilket kan vara en nackdel för användare som vill testa tjänsten innan de bestämmer sig.

Sammanfattningsvis är Webshare ett bra alternativ för användare som söker en prisvärd men effektiv proxytjänst för privatpersoner. Dess stora IP-pool och stöd för viktiga protokoll, i kombination med dess anpassningsmöjligheter, gör det till ett lämpligt val för en mängd olika proxybehov. De begränsade inriktningsalternativen och avsaknaden av en kostnadsfri testperiod för proxytjänster för privatpersoner kan dock vara ett övervägande för vissa användare.

1.14 NetNut

NetNut är en betydande aktör på proxymarknaden för privatpersoner och internetleverantörer, och är känd för sina storskaliga användningsmöjligheter och en rad funktioner som tillgodoser företagens behov. Här är varför NetNut anses vara ett bra val för ISP-proxytjänster för privatpersoner:

 1. Proxytyp – Proxytjänster för privatpersoner och ISP: NetNut tillhandahåller proxytjänster för både privatpersoner och ISP, vilket ger en kombination av hög anonymitet och stabilitet. Denna kombination är särskilt fördelaktig för företag som behöver tillförlitliga och autentiska IP-adresser för olika uppgifter.

 2. Nätverkets storlek: Med en pool på 52 miljoner IP-adresser erbjuder NetNut en betydande nätverksstorlek. Detta stora utbud säkerställer bred täckning och tillförlitlighet för en mängd olika online-verksamheter.

 3. Protokoll – HTTP(S), SOCKS5: Stödet för HTTP(S)- och SOCKS5-protokoll ökar NetNuts mångsidighet och gör den lämplig för olika applikationer, inklusive webbskrapning, annonsverifiering, competitive intelligence med mera.

 4. Beskrivning av tjänsten: NetNut fokuserar på storskalig användning och tillhandahåller funktioner som IP-vitlistning och detaljerad statistik. Dessa funktioner är särskilt fördelaktiga för medelstora till stora företag som kräver avancerad proxyhantering och dataanalys.

 5. Bäst lämpad för: Tjänsten passar bäst för medelstora till stora företag som behöver robusta och skalbara proxylösningar. De avancerade funktionerna och den stora IP-poolen gör den idealisk för företag med omfattande proxybehov.

 6. Prissättning: NetNuts prissättning börjar på $100 för 5 GB, vilket återspeglar dess positionering som en premiumleverantör av proxytjänster. Företaget erbjuder också en 7-dagars gratis provperiod för företag, så att företag kan utvärdera tjänsten innan de gör en betydande investering.

 7. Fördelar:

  • Erbjuder en stor pool med över 52 miljoner IP-adresser för omfattande täckning.
  • Tillhandahåller både bostads- och ISP-proxyer, vilket tillgodoser en rad affärsbehov.
  • Stöder flera protokoll för kompatibilitet med olika onlineaktiviteter.
  • Avancerade funktioner som IP-vitlistning och detaljerad statistik tillgodoser affärsanvändare.

 8. Nackdelar:

  • Prissättningen kan vara hög för småföretag eller enskilda användare.
  • Fokus på storskalig användning kan göra det mindre lämpligt för användare med grundläggande eller minimala proxybehov.

Sammanfattningsvis är NetNut ett utmärkt alternativ för medelstora till stora företag som letar efter en proxyleverantör för privatpersoner och ISP:er med omfattande funktioner och ett stort IP-nätverk. Dess blandning av proxyservrar för privatpersoner och ISP, i kombination med avancerade hanteringsfunktioner, gör den lämplig för en rad olika affärsapplikationer. Medan prissättningen återspeglar premiumtjänsterna, ger den kostnadsfria provperioden för företag en möjlighet att bedöma dess lämplighet för specifika affärsbehov.

1.15 Rayobyte

Rayobyte (tidigare känt som Blazing SEO) sticker ut på proxymarknaden med sin unika prenumerationsmodell som inte löper ut och sin omfattande globala täckning. Här följer en detaljerad översikt över varför Rayobyte anses vara ett bra val för ISP-proxytjänster för privatpersoner:

 1. Proxytyp – Datacenter och proxytjänster för privatpersoner: Rayobyte erbjuder både datacenter- och bostadsproxyer, vilket ger användarna möjlighet att välja mellan snabba, stabila datacenter-IP:er och autentiska, mycket anonyma bostads-IP:er. Denna mångsidighet gör det lämpligt för ett brett spektrum av online-aktiviteter.

 2. Nätverksstorlek: Även om den exakta storleken på nätverket är ospecificerad, hävdar Rayobyte att de har en stor pool av IP-adresser. Detta omfattande nätverk säkerställer bred täckning och tillförlitlig proxytillgänglighet i olika användningsfall.

 3. Protokoll– HTTP(S): Stödet för HTTP(S)-protokollet tillgodoser de flesta behov av online-surfning och dataskrapning, vilket säkerställer kompatibilitet med ett brett utbud av webbplatser och tjänster.

 4. Beskrivning av tjänsten: Rayobyte är känt för sin icke-utgående prenumerationsmodell, som är idealisk för användare som föredrar långsiktiga åtaganden med stabil prissättning. Det erbjuder täckning i över 150 länder, vilket gör det till ett bra alternativ för geo-målinriktade uppgifter.

 5. Bäst lämpad för: Tjänsten passar bäst för användare som letar efter proxytrafik som inte går ut och de som föredrar en stabil, långsiktig proxylösning. Den är idealisk för företag och privatpersoner med konsekventa proxykrav.

 6. Prissättning: Rayobytes prissättning börjar från $ 15 för 1 GB data, med en 50mb gratis provperiod tillgänglig. Prisstrukturen är utformad för att tillgodose användare som värdesätter långsiktig kostnadsstabilitet och bekvämligheten med data som inte går ut.

 7. Fördelar:

  • Erbjuder både datacenter- och bostadsproxyer, vilket ger mångsidighet i proxyvalet.
  • Stor nätverkstäckning med närvaro i över 150 länder, lämplig för geo-specifika uppgifter.
  • Icke-utgående prenumerationsmodell är idealisk för långvariga användare.
  • Tillhandahåller en kostnadsfri testperiod, så att användare kan testa tjänsten innan de förbinder sig.

 8. Nackdelar:

  • Ospecificerad nätverksstorlek kan vara ett problem för användare som kräver detaljerad information om proxytillgänglighet.
  • Priset kanske inte är det mest konkurrenskraftiga för användare med hög dataanvändning eller de som behöver kortsiktiga proxylösningar.

Sammanfattningsvis är Rayobyte ett bra val för användare som söker en pålitlig och mångsidig proxytjänst med en datamodell som inte löper ut och omfattande global täckning. Kombinationen av datacenter- och privatproxyer, tillsammans med den unika prisstrukturen, gör tjänsten väl lämpad för en mängd olika användare, särskilt de som letar efter långsiktiga proxylösningar. Tillgången till en kostnadsfri testperiod ger ytterligare mervärde för potentiella kunder.

1.16 Infatica

Infatica är en anmärkningsvärd leverantör på proxymarknaden för privatpersoner, särskilt inriktad på affärsorienterade lösningar. Här är varför Infatica anses vara ett bra val för ISP-proxytjänster för privatpersoner:

 1. Proxytyp – Företagsinriktade proxytjänster för privatpersoner: Infatica erbjuder proxytjänster för privatpersoner som är skräddarsydda för företagstillämpningar. Detta fokus säkerställer att proxyn är optimerad för uppgifter som kräver en hög grad av tillförlitlighet och skalbarhet.

 2. Nätverkets storlek: Med 10 miljoner månatliga IP-adresser har Infatica en stor pool av proxyservrar för privatpersoner. Denna nätverksstorlek möjliggör tillförlitlig täckning och flexibilitet för olika affärsrelaterade online-aktiviteter.

 3. Protokoll – HTTP(S), SOCKS5: Stödet för HTTP(S) och SOCKS5 protokollen gör Infatica mångsidig och lämplig för ett brett spektrum av affärsapplikationer, inklusive web scraping, datainsamling, marknadsundersökningar och SEO-optimering.

 4. Beskrivning av tjänsten: Infatica fokuserar på att erbjuda lösningar som stöder obegränsat antal trådar och flexibla rotationsalternativ. Dessa funktioner är särskilt fördelaktiga för uppgifter som innebär hantering av många samtidiga anslutningar, t.ex. storskalig webbscraping.

 5. Bäst lämpad för: Tjänsten är idealisk för affärsapplikationer och uppgifter som kräver hantering av många trådar. Den passar bra för medelstora till stora företag som ägnar sig åt dataintensiv verksamhet.

 6. Prissättning: Infaticas prissättning börjar från $ 96 för 8 GB, vilket översätts till $ 12 per GB. Även om det är mer överkomligt i skala är det värt att notera att det kan finnas en högre felfrekvens, vilket kan vara ett övervägande för vissa användare. Infatica erbjuder också en 3-dagars testversion för $ 1.99, vilket gör det möjligt för potentiella användare att utvärdera tjänsten.

 7. Fördelar:

  • Skräddarsydd för affärsapplikationer och tillhandahåller de nödvändiga funktionerna för storskalig verksamhet.
  • En betydande IP-nätverksstorlek säkerställer god täckning och proxytillgänglighet.
  • Stöder flera protokoll, vilket förbättrar dess tillämplighet för olika affärsbehov.
  • Obegränsat antal trådar och flexibla rotationsalternativ för komplexa och dataintensiva uppgifter.

 8. Nackdelar:

  • En potentiellt högre felfrekvens kan påverka effektiviteten i vissa operationer.
  • Priserna är mer överkomliga i stor skala, men kan vara högre jämfört med vissa andra leverantörer för lägre datakrav.

Sammanfattningsvis är Infatica ett starkt alternativ för företag som letar efter proxyservrar som kan hantera omfattande och komplexa uppgifter. Dess fokus på affärsinriktade lösningar, i kombination med en omfattande IP-pool och stöd för viktiga protokoll, gör den lämplig för en rad olika affärsapplikationer. Risken för en högre felfrekvens och prisstrukturen är dock faktorer som bör beaktas, särskilt för företag med varierande proxybehov. Testerbjudandet ger företag möjlighet att bedöma om tjänsten är kompatibel med deras specifika krav.

2. Vanliga frågor om fullmakter för privatpersoner

2.1 Vad är proxy för privatpersoner?

Bostadsproxyer använder IP-adresser från riktiga hemanvändare med deras samtycke, vilket gör att deras enheter kan användas som nätverksnoder. Det finns två typer av proxyservrar för bostäder – mobila proxyservrar och vanliga proxyservrar för bostäder. Båda kan användas för IP-behov i hemmet, men de senare är i allmänhet långsammare.

2.2 Vilka är nackdelarna med att använda en bostadsproxy?

 • De är i allmänhet långsammare än de vanliga datacenterbaserade proxyservrarna och erbjuder hög latens och lägre hastigheter. Din proxyhastighet är beroende av en anslutning från husägarens internetleverantör. Eventuella problem där kommer direkt att hämma din upplevelse.
 • Bra sticky och statiska IP-adresser är ofta reserverade, och de du gillar kanske inte upprepas, vilket ger en miljonstor pool som erbjuds av de flesta tjänster. Det är bättre att använda en tjänst med en IP-reservationsfunktion.
 • Residential proxies är jämförelsevis dyra att använda. De tar betalt per gigabyte, och räkningarna kan ofta uppgå till hundratals eller tusentals dollar om de inte hanteras på rätt sätt.

2.3 Vad är roterande proxyservrar?

Roterande proxyservrar är en funktion som låter användarna byta IP-adress efter ett visst intervall. Detta sker vanligtvis automatiskt, vilket gör det möjligt att kringgå captchas och webbscraping-kampanjer med minimal blockering eller svartlistning.

2.4 Är det lagligt att använda proxyservrar?

Att använda proxyservrar för lagliga aktiviteter är tillåtet i praktiskt taget alla regioner i världen. Om det inte finns regional censur med strikta regler skulle det inte vara något problem att använda proxyer alls.

2.5 Vad ska man leta efter i en bostadsproxy?

 • Storleken på IP-poolen hjälper till vid IP-rotation.
 • Geografisk täckning av nätverket, bestående av de länder och regioner som du vill rikta in dig på.
 • Proxyservrarnas hastighet avgör hur lång tid jag behöver för min verksamhet.
 • Lägre kostnad per GB för abonnemang med uppmätt bandbredd.
 • API-integration för serverdistribution för storskaliga projekt

2.6 När bör proxyservrar för privatpersoner användas?

Proxies för privatpersoner bör vara OK för de flesta användningsscenarier där tjänsten du ska använda den på förväntar sig privata IP-adresser (trafik från privata konsumenter), t.ex. på shoppingwebbplatser som använder botar eller för annonsverifiering. Roterande proxyservrar med API-åtkomst är också bra för skrapning av webbplatser som Reddit eller för att köra din egen SaaS-tjänst.

2.7 Vad ska man tänka på när man använder proxyservrar för bostäder?

Var uppmärksam på hur du väljer geografiska platser för dina proxyservrar. Vissa webbplatser kräver IP-adresser från samma stad. Det är vanligt att webbplatser kastar röda flaggor och låser dig om du till exempel loggar in på ditt konto från Miami och sedan efter 10 minuter loggar in från New York. Se därför till att du väljer en proxyleverantör med inriktning på stadsnivå.

We earn commissions using affiliate links.


14 Privacy Tools You Should Have

Learn how to stay safe online in this free 34-page eBook.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen