Bästa LinkedIn botar & verktyg

best linkedin bots

När det gäller att få ut dig själv eller ditt varumärke på LinkedIn måste du ha någon vid din sida hela tiden för att uppdatera ditt flöde.

Att göra allt detta själv kan vara en tröttsam och tidskrävande process, varför det finns många botar där ute som är speciellt gjorda för att hjälpa dig med dina uppsökande och marknadsföringsbehov på LinkedIn.

Bland annat kommer en LinkedIn-bot automatiskt att skicka anslutningsförfrågningar på dina vägnar till potentiella kontakter, utöka antalet leads och i hög grad hjälpa dina uppsökande kampanjer.

Den här artikeln kommer att förklara för dig några av vad jag anser vara de bästa LinkedIn-botarna som du för närvarande kan få tag på på marknaden just nu.

Jag kommer också att ge dig en uppfattning om hur du använder nämnda bots i dina marknadsföringskampanjer och hur du korrekt kombinerar dem med din egen personalisering för bästa resultat.

Du kan också hitta information om LinkedIn-bots och automatiseringsverktyg på Reddit och Quora om du behöver några ytterligare förslag.

1. Bästa LinkedIn-botar och automatiseringsverktyg under april 2024

1.1 Meet Alfred – Stor Linkedin Automation Bot

3. Meet Alfred Linkedin Automation Bot

Meet Alfred är erkänt som ett fördelaktigt LinkedIn-automatiseringsverktyg av flera skäl, vilket gör det till ett attraktivt val för företag och individer som vill förbättra sin LinkedIn-marknadsföring och engagemang:

 1. Prisvärdhet: Meet Alfred är ett av de mer budgetvänliga alternativen inom LinkedIn-automatiseringsverktyg. Denna prisvärdhet är avgörande för företag eller individer som är medvetna om sina marknadsföringsbudgetar men ändå söker effektiva LinkedIn-engagemangsstrategier.

 2. Profilinriktning med hjälp av nyckelord: Verktygets förmåga att hitta relevanta profiler baserat på en uppsättning nyckelord är en viktig funktion. Detta gör det möjligt för användare att fokusera på viktigare aspekter av sin verksamhet medan bot hanterar uppgiften att identifiera och ansluta till potentiella leads eller kontakter på LinkedIn.

 3. Tidsbesparande och effektivt: Genom att automatisera processen att söka och ansluta till profiler sparar Meet Alfred användarna en avsevärd mängd tid. Denna effektivitet gör att användarna kan avsätta sin tid till andra kritiska affärsuppgifter, vilket ökar den totala produktiviteten.

 4. Två planalternativ för olika behov: Meet Alfred erbjuder två olika abonnemang – Essential och Advanced – som tillgodoser olika behov och budgetar. Essential-planen innehåller grundläggande funktioner för dem som behöver standardverktyg för automatisering, medan Advanced-planen innehåller mer sofistikerade funktioner för användare som behöver en mer omfattande LinkedIn-strategi.

  • Essential-planen kostar 49 USD per månad och innehåller kärnfunktionerna i Meet Alfred, vilket gör den lämplig för privatpersoner eller företag som börjar med LinkedIn-automatisering.

  • Advanced Plan kostar 89 USD per månad för den första användaren (och 59 USD för ytterligare användare) och är utformad för mer avancerade användare som behöver ytterligare funktioner för en mer djupgående strategi för LinkedIn-marknadsföring.

 5. Förbättrad marknadsföring och engagemang: Med funktioner som är utformade för att effektivisera LinkedIn-aktiviteter kan Meet Alfred avsevärt förbättra marknadsföringsinsatser och engagemang på plattformen, vilket leder till potentiellt högre leadgenerering och nätverksmöjligheter.

Även om Meet Alfred har dessa fördelar bör användarna också överväga sina specifika krav och om verktyget överensstämmer med deras LinkedIn-strategi och mål. Beslutet att använda ett automatiseringsverktyg bör också ta hänsyn till LinkedIns användarvillkor, eftersom överdriven automatisering ibland kan leda till problem med plattformen.

Träffa Alfred

1.2 Dux-Soup – Bästa LinkedIn-bot

1. Dux-Soup LinkedIn Bot

Dux-Soup sticker ut som ett kraftfullt LinkedIn-automatiseringsverktyg av flera viktiga skäl, vilket gör det till en värdefull tillgång för dem som vill förbättra sin närvaro och lead generation-insatser på LinkedIn:

 1. Tyngdpunktpå kontosäkerhet: Dux-Soup ger hög prioritet åt säkerheten för ditt LinkedIn-konto. Detta fokus är avgörande, eftersom det hjälper till att säkerställa att dina LinkedIn-aktiviteter håller sig inom plattformens riktlinjer, vilket minskar risken för kontobegränsningar eller förbud som ofta förknippas med aggressiv automatisering.

 2. Kapacitet för leadgenerering: En av Dux-Soups utmärkande funktioner är dess förmåga att kontinuerligt generera nya leads för din profil och ditt varumärke. I det konkurrensutsatta landskapet på LinkedIn är det mycket fördelaktigt att ha ett verktyg som effektivt och konsekvent kan identifiera nya potentiella kontakter och leads.

 3. Stöd från gemenskapen: Dux-Soup har en lojal användarbas, och online-communityn kring den kan vara en värdefull resurs. Användare kan få hjälp, dela tips och lära sig bästa praxis från andra som använder verktyget, vilket förbättrar den övergripande användarupplevelsen.

 4. Viktigt för LinkedIn-nätverk: Verktyget hjälper dig att organisera din LinkedIn-profil och automatiserar processen för att ansluta till nya profiler. Denna automatisering är nyckeln till att utöka ditt nätverk utöver dina befintliga kontakter och därigenom öppna upp fler möjligheter till affärsrelationer.

 5. Flexibla planalternativ: Dux-Soup erbjuder tre olika planer som tillgodoser en rad olika behov och budgetar:

  • Startpaketet är kostnadsfritt och innehåller grundläggande funktioner. Denna plan är idealisk för privatpersoner eller företag som precis har börjat med LinkedIn-automatisering.

  • Professional-planen, för 14,99 USD per användare och månad, innehåller de flesta av botens funktioner, vilket gör den lämplig för vanliga användare som behöver mer än de grundläggande funktionerna men inte kräver avancerad integration.

  • Turbo-planen, för 55 USD per användare och månad, ger hela paketet med Dux-Soups funktioner, inklusive avancerade funktioner som automatisk uppföljning och arbetsflödesintegration. Denna plan är bäst lämpad för tunga användare som kräver omfattande verktyg för leadgenerering och hantering.

Även om Dux-Soup ger dessa betydande fördelar bör användarna bedöma sina specifika behov mot de funktioner som erbjuds i varje plan. När man använder ett automatiseringsverktyg är det dessutom viktigt att vara uppmärksam på LinkedIns policyer för att undvika eventuella problem med plattformen.

Dux-soppa

1.3 Zopto – Bästa LinkedIn Lead Bot

2. Zopto LinkedIn Automation Tool

Zopto har fått uppmärksamhet som ett starkt LinkedIn-automatiseringsverktyg av flera skäl, vilket gör det till ett tilltalande val för användare som fokuserar på att avsevärt förbättra sin LinkedIn-närvaro och uppsökande:

 1. Molnbaserad automatisering: Zopto är ett molnbaserat system och erbjuder bekvämligheten att inte behöva installera programvara lokalt. Detta möjliggör enklare åtkomst och hantering av LinkedIn-automatisering från alla enheter med internetanslutning.

 2. Identifiering av målgrupp: Zoptos förmåga att hjälpa användare att definiera och rikta in sig på sin specifika målgrupp är en kritisk funktion. Genom att mata in relevant information i systemet kan Zopto effektivt identifiera och engagera sig med potentiella leads som matchar användarens kriterier, vilket gör uppsökningsprocessen mer effektiv och skräddarsydd.

 3. Förbättrad leadgenerering och intäktspotential: Zopto är utformat för att inte bara utöka ditt LinkedIn-nätverk utan också för att specifikt rikta in sig på potentiella betalande kunder. Detta fokus på kvalitetsleads kan leda till ökade intäkter och ett bättre rykte på nätet.

 4. Lämplig för seriösa LinkedIn-användare: Zopto riktar sig till LinkedIn-användare som verkligen vill utöka sitt nätverk och skapa kontakter med likasinnade företag och yrkesverksamma. Funktionerna är utformade för att underlätta nätverkande och engagemang på hög nivå.

 5. Planalternativ för olika behov: Zopto erbjuder tre planer, som alla tillgodoser olika användarkrav och driftskalor:

  • Personal Plan, med ett pris på 215 USD per månad för en användare, är lämplig för enskilda yrkesverksamma eller småföretagare som vill öka sin närvaro på LinkedIn.

  • Grow-planen, som kostar 395 USD per månad, inkluderar två konton och en Agency Dashboard, vilket gör den till ett bra alternativ för små och medelstora företag eller byråer som behöver hantera flera LinkedIn-konton.

  • Byråplanen, som kostar $ 895 per månad, omfattar fem konton tillsammans med byråns instrumentpanel, utformad för större byråer eller företag med ett betydande fokus på LinkedIn-marknadsföring och leadgenerering.

 6. Övervägande av höga kostnader: Zoptos planer är dyrare jämfört med många andra LinkedIn-automatiseringsverktyg, vilket indikerar dess fokus på att tillhandahålla premiumtjänster och funktioner.

Medan Zopto erbjuder dessa betydande fördelar, bör potentiella användare överväga dess högre kostnad och se till att investeringen överensstämmer med deras LinkedIn-marknadsföringsmål och budget. Zopto är särskilt lämpligt för dem som är starkt investerade i LinkedIn som en plattform för affärstillväxt och nätverkande, och som behöver ett robust, funktionsrikt automatiseringsverktyg för att förbättra sina uppsökande och leadgenereringsinsatser.

Zopto

1.4 Jarvee

4. Jarvee LinkedIn Bot

Jarvee framstår som ett mångsidigt och etablerat verktyg inom LinkedIn-automatisering, liksom bredare automatisering av sociala medier, av flera skäl:

 1. Kapacitet för flera plattformar: En av Jarvees främsta styrkor är dess förmåga att hantera inte bara LinkedIn-konton, utan även andra sociala medieplattformar. Detta gör det till ett idealiskt val för användare som vill ha en omfattande strategi för sociala medier över olika nätverk.

 2. Tidig närvaro på marknaden: Att vara en av de första bot-tjänsterna på marknaden har gett Jarvee en popularitetsökning och gjort det möjligt att förfina sina funktioner över tiden baserat på användarfeedback och förändrad dynamik i sociala medier.

 3. Sofistikerad instrumentpanel: Jarvees instrumentpanel är utformad för att vara sofistikerad men ändå användarvänlig, och tillhandahåller alla viktiga verktyg och funktioner som behövs för att utveckla och genomföra en effektiv LinkedIn-strategi. Detta gör den lämplig för både nybörjare och erfarna användare.

 4. Utbildningsresurser: Tillgången till videohandledning på deras webbplats är en värdefull resurs för användare, särskilt de som är nya för LinkedIn-automatisering eller de som stöter på problem med plattformen. Dessa handledning kan hjälpa användare att maximera potentialen i Jarvees funktioner.

 5. Planera flexibilitet för olika användarbehov: Jarvee erbjuder två planer, catering till olika nivåer av LinkedIn-användning:

  • Startplanen till $ 9.95 per månad innehåller upp till 10 LinkedIn-konton, vilket gör den lämplig för enskilda yrkesverksamma eller småföretag.

  • Den vanliga planen till $ 19.95 per månad tillåter upp till 30 LinkedIn-konton, vilket passar större företag eller chefer för sociala medier som hanterar flera konton.

 6. Erbjudande om gratis provperiod: Båda planerna kommer med en 5-dagars gratis provperiod, så att användarna kan testa tjänsten och dess funktioner innan de förbinder sig ekonomiskt.

 7. Endast Windows-drift: Den största begränsningen för Jarvee är att den fungerar uteslutande på Windows. Detta kan vara en betydande nackdel för användare som förlitar sig på andra operativsystem och inte har tillgång till en Windows-miljö.

Sammanfattningsvis är Jarvee ett bra val för dem som söker ett heltäckande verktyg för att hantera sina LinkedIn-konton och andra sociala medier, särskilt på grund av dess multiplattformsfunktioner och sofistikerade men ändå lättillgängliga instrumentpanel. Flexibiliteten i planerna och tillgången till utbildningsresurser bidrar till dess attraktionskraft. Det faktum att verktyget endast fungerar i Windows kan dock begränsa tillgängligheten för vissa användare.

Jarvee

1.5 Lead Connect

5. LeadConnect LinkedIn Automation Tool

Lead Connect har etablerat sig som en anmärkningsvärd aktör inom LinkedIn-automatiseringsverktyg och erbjuder flera funktioner och fördelar som gör det attraktivt för att förbättra LinkedIn-nätverk och leadgenerering:

 1. Effektiv leadgenerering: Lead Connects kärnfunktionalitet är inriktad på att generera nya kunder till ditt LinkedIn-konto. Detta är särskilt fördelaktigt för företag och yrkesverksamma som vill utöka sitt nätverk och öka sin kundbas via LinkedIn.

 2. Uppföljningsfunktion: Uppföljningsfunktionen är en framstående aspekt av Lead Connect. Den möjliggör automatiserade, personliga uppföljningsmeddelanden med profilbesökare eller kontakter, vilket ökar sannolikheten för att dessa interaktioner omvandlas till potentiella kunder. Denna funktion är avgörande för att vårda leads och bygga mer meningsfulla kontakter på LinkedIn.

 3. Planalternativ som tillgodoser olika behov: Lead Connect erbjuder tre olika abonnemang, vart och ett skräddarsytt för olika nivåer av LinkedIn-aktivitet:

  • Professional-planen kostar 25,95 USD per månad och inkluderar 30 inbjudningar och 90 meddelandekrediter per dag. Denna plan är lämplig för enskilda yrkesverksamma eller småföretag som börjar arbeta med LinkedIn-nätverk och leadgenerering.

  • Grow-planen för 45,95 USD per månad innehåller 60 inbjudningar och 180 meddelandekrediter per dag och är avsedd för användare som har en mer aggressiv inställning till LinkedIn-nätverk och leadgenerering.

  • Den ultimata planen till $ 85.95 per månad ger 100 inbjudningar och 300 meddelandekrediter per dag. Denna plan är idealisk för tunga LinkedIn-användare eller företag med ett stort fokus på LinkedIn-marknadsföring och erbjuder en hög nivå av aktivitet och engagemang.

 4. Användarvänligt gränssnitt: Lead Connect är känt för sitt användarvänliga gränssnitt, vilket gör det tillgängligt även för dem som är relativt nya när det gäller automatiseringsverktyg för LinkedIn.

 5. Snabb tillväxt och positivt mottagande: Trots att Lead Connect är en relativt ny aktör på marknaden för automatiseringsverktyg för LinkedIn har den snabbt fått ett rykte om sig att vara effektiv och ha en robust uppsättning funktioner, vilket tyder på en stark förståelse för användarnas behov och marknadens krav.

Även om Lead Connect har dessa fördelar bör användarna bedöma sina specifika behov av nätverkande och leadgenerering mot funktionerna och begränsningarna i varje plan. Det är också viktigt att använda LinkedIns automatiseringsverktyg på ett sätt som överensstämmer med LinkedIns användarvillkor för att undvika eventuella problem med plattformen. Lead Connects differentierade planstruktur gör det möjligt för användare att välja en servicenivå som matchar deras LinkedIn-aktivitet och mål.

Lead Connect

1.6 Expandi – Bra automatiseringsrobot för LinkedIn

6. Expandi LinkedIn Automation Tool

Expandi har uppmärksammats som ett pålitligt och användarvänligt automatiseringsverktyg för LinkedIn av flera skäl, vilket gör det till ett bra val för individer och företag som fokuserar på LinkedIn för nätverkande och leadgenerering:

 1. Enkel installationoch användning: Expandi hyllas för sin enkelhet i installation och drift. Verktygets användarvänliga natur gör det tillgängligt för ett brett spektrum av användare, oavsett deras tekniska expertis.

 2. Alltid på-funktionalitet: Eftersom Expandi körs kontinuerligt på ditt skrivbord så länge det är på, säkerställer det konsekvent engagemang och aktivitet på ditt LinkedIn-konto. Denna funktion är avgörande för att upprätthålla en stabil närvaro och svarsfrekvens på plattformen.

 3. Integration med Webhooks: Expandis kompatibilitet med Webhooks är en betydande fördel, eftersom det möjliggör enkel integration i befintliga processer för leadgenerering. Denna flexibilitet är fördelaktig för användare som vill synkronisera sina LinkedIn-aktiviteter med andra marknadsförings- och CRM-verktyg.

 4. Funktion för smart inkorg: Funktionen för smarta inkorgar förbättrar kundengagemanget genom att se till att du aldrig missar en chans att inleda eller fortsätta en konversation med potentiella kunder. Detta verktyg är nyckeln till att maximera möjligheterna till nätverkande och leadkonvertering på LinkedIn.

 5. Ytterligare premiumfunktioner: Expandis premiumplan, som kostar 99 USD per månad och konto, erbjuder ett stort antal ytterligare funktioner. Dessa avancerade funktioner är utformade för att ge en mer omfattande LinkedIn-automatiseringsupplevelse, lämplig för användare som kräver mer än bara de grundläggande funktionerna.

 6. Fokus på säkerhet och pålitlighet: Expandi betonar säkerhet och efterlevnad av LinkedIns användarvillkor, vilket är en viktig faktor för användare som vill undvika potentiella risker förknippade med att använda automatiseringsverktyg på plattformen.

Även om Expandi erbjuder dessa betydande fördelar, bör potentiella användare överväga kostnaden för premiumplanen i förhållande till deras budget och specifika LinkedIn-automatiseringsbehov. Det är också viktigt att använda LinkedIns automatiseringsverktyg på ett ansvarsfullt sätt och inom de riktlinjer som fastställts av LinkedIn för att upprätthålla kontointegriteten. Expandis funktioner och användarvänlighet gör det till ett övertygande alternativ för användare som letar efter ett pålitligt och effektivt sätt att förbättra sitt LinkedIn-engagemang och sin leadgenerering.

Expandi

1.7 Somiibo

7. Somiibo Linkedin Automation Bot

Somiibo presenterar sig som ett anmärkningsvärt alternativ i landskapet för LinkedIn-automatiseringsverktyg av flera skäl, särskilt för dem som värdesätter enkelhet och effektivitet:

 1. Fokus på väsentliga funktioner: Somiibo håller sig till de grundläggande, men ändå väsentliga funktionerna i LinkedIn-automatisering och betonar kvalitet framför kvantitet. Detta tillvägagångssätt är fördelaktigt för användare som behöver ett enkelt verktyg utan krusiduller som på ett tillförlitligt sätt utför kärnfunktionerna för LinkedIn-nätverk och engagemang.

 2. Effektiv upptäckt av kontakter: Verktygets förmåga att hitta relevanta kontakter på LinkedIn med hjälp av riktade nyckelord är en nyckelfunktion. Detta gör processen att utöka ditt LinkedIn-nätverk mer effektiv och fokuserad, eftersom du kan skräddarsy din sökning till specifika branscher, jobbtitlar eller intressen.

 3. Flexibel prisstruktur: Somiibos prissättning baseras på antalet moduler och sessioner (konton) som en användare behöver. Denna flexibilitet gör det möjligt för användare att välja en plan som bäst passar deras nivå av LinkedIn-aktivitet och budget.

 4. Två planalternativ:

  • Basic Plan är gratis och innehåller två moduler och två sessioner, vilket är lämpligt för användare som precis har börjat med LinkedIn-automatisering eller de med minimala krav. Denna plan kommer dock med annonser i appen.

  • Premium-planen, som kostar 14,95 USD per månad, erbjuder alla Somiibos funktioner, inklusive obegränsade moduler och upp till 30 sessioner. Denna plan är idealisk för mer aktiva LinkedIn-användare eller småföretag som kräver mer omfattande nätverks- och engagemangsfunktioner utan att distraheras av annonser.

 5. Användarvänligt gränssnitt: Somiibo är utformat för att vara användarvänligt, vilket gör det tillgängligt även för dem som är nya inom LinkedIn-automatiseringsverktyg. Denna användarvänlighet är avgörande för användare som kanske inte har omfattande teknisk expertis.

 6. Effektivt nätverkande: Genom att automatisera processen för kontakter och engagemang kan Somiibo spara mycket tid åt användarna, så att de kan fokusera på andra aspekter av sin affärs- eller nätverksstrategi.

Även om Somiibo erbjuder dessa fördelar bör användarna överväga om dess grundläggande funktioner passar deras specifika behov av LinkedIn-automatisering. Verktyget är väl lämpat för privatpersoner eller småföretag som letar efter ett enkelt och effektivt sätt att förbättra sin närvaro på LinkedIn. Men de som behöver mer avancerade funktioner eller omfattande anpassning kan behöva utforska andra alternativ. Somiibos balans mellan enkelhet, effektivitet och prissättning gör det till ett övertygande val för användare som söker ett pålitligt och lättanvänt verktyg för LinkedIn-automatisering.

Somiibo

1.8 LinkedProspect

8. LinkedProspect Linkedin Tool

LinkedProspect har fått uppmärksamhet inom sektorn för LinkedIn-automatiseringsverktyg för sina specialiserade funktioner och riktade strategi för LinkedIn-nätverk och leadgenerering:

 1. Identifiering av målgrupp: LinkedProspects förmåga att exakt identifiera och rikta in sig på din målgrupp är en framstående funktion. Genom att säkerställa att nätverksarbetet inte är slumpmässigt utan fokuserat på rätt demografisk grupp ökar chanserna avsevärt att få kontakt med relevanta yrkesverksamma och potentiella kunder. Denna precision är särskilt värdefull för företag och privatpersoner som vill effektivisera sin marknadsföringsstrategi på LinkedIn.

 2. Anpassade meddelanden: Verktyget hjälper till att skapa riktade meddelanden som är utformade för att engagera mottagarna. Denna personalisering kan leda till högre svarsfrekvenser och effektivare leadgenerering, eftersom meddelanden är skräddarsydda för att möta intressen och behov hos målgruppen.

 3. Profiloptimering för maximal räckvidd: LinkedProspect erbjuder funktioner för att optimera din LinkedIn-profil så att den når och tilltalar ett bredare segment av din målgrupp. En optimerad profil är avgörande för att göra ett starkt första intryck och attrahera de rätta kontakterna.

 4. Fokus på att generera kvalitetsleads: Betoningen på att generera bättre leads för ditt varumärke innebär att LinkedProspect inte bara handlar om att öka antalet kontakter, utan snarare om att förbättra kvaliteten på dessa kontakter. Detta tillvägagångssätt är mer sannolikt att resultera i fruktbara affärsrelationer och möjligheter.

 5. Anpassad prissättningsmodell: LinkedProspects anpassade prissättning, baserad på individuella behov, möjliggör en mer skräddarsydd tjänst. Denna flexibilitet säkerställer att användarna betalar för exakt vad de behöver, vilket kan vara mer kostnadseffektivt för företag med specifika krav.

 6. Användarupplevelse och effektivitet: LinkedProspect är ett automatiseringsverktyg som är utformat för att effektivisera nätverkande och leadgenerering på LinkedIn, vilket sparar tid och ansträngning som kan läggas på andra affärsaktiviteter.

LinkedProspect erbjuder dessa betydande fördelar, men potentiella användare bör överväga att kontakta företaget för specifika pris- och funktionsdetaljer, eftersom deras anpassade prissättningsmodell innebär att kostnaderna kan variera beroende på individuella behov. Detta verktyg är väl lämpat för användare som kräver ett skräddarsytt tillvägagångssätt för LinkedIn-nätverk och leadgenerering, som prioriterar kvalitetsanslutningar och personligt engagemang. Fokus på målgruppsidentifiering och anpassning av meddelanden gör LinkedProspect till en stark utmanare för företag och yrkesverksamma som söker en sofistikerad och effektiv automatiseringslösning för LinkedIn.

LinkedProspect

1.9 SocialPilot

9. SocialPilot LinkedIn Automation Tool

SocialPilot framstår som ett värdefullt verktyg för LinkedIn-automatisering, särskilt för dem som vill upprätthålla en aktiv och engagerande närvaro på LinkedIn utan att ägna alltför mycket tid åt manuell publicering. Här är varför SocialPilot är ett bra val:

 1. Schemaläggning av inlägg: SocialPilot låter användare schemalägga inlägg i förväg, vilket är viktigt för att upprätthålla en konsekvent närvaro på LinkedIn. Genom att planera och automatisera inlägg kan användarna se till att deras konto förblir aktivt och når sin publik vid optimala tidpunkter, även när de inte är online.

 2. Effektivitet och tidshantering: Möjligheten att schemalägga inlägg i förväg kan spara användare timmar varje dag. Denna effektivitet är särskilt fördelaktig för företag och yrkesverksamma som behöver balansera sin närvaro på sociala medier med andra ansvarsområden.

 3. Planalternativ för olika användningsområden: SocialPilot erbjuder tre planer som tillgodoser olika behov:

  • Professional-planen för 30 USD per månad inkluderar 25 konton och en teammedlem, vilket gör den lämplig för enskilda yrkesverksamma eller småföretag som vill hantera en måttlig närvaro på sociala medier.

  • Small Team-planen till $ 50 per månad tillåter 50 konton och inkluderar upp till fem teammedlemmar. Denna plan är idealisk för små till medelstora företag eller team som behöver samarbetsverktyg och en större kapacitet för kontohantering.

  • Byråplanen till $ 100 per månad stöder 100 konton och upp till tio teammedlemmar. Den är utformad för större byråer eller företag med omfattande behov av hantering av sociala medier och erbjuder en omfattande uppsättning verktyg och funktioner.

 4. 14-dagars gratis provperiod: SocialPilot erbjuder en 14-dagars gratis testperiod, så att användare kan testa plattformen och dess funktioner innan de förbinder sig till en betald plan. Denna testperiod är en värdefull möjlighet att mäta verktygets effektivitet och lämplighet för din LinkedIn-strategi.

 5. Samarbetsfunktioner för team: För företag eller byråer som hanterar LinkedIn-konton som ett team är SocialPilots inkludering av samarbetsfunktioner i de högre planerna en betydande fördel. Det underlättar koordinerad hantering av sociala medier och implementering av strategier.

Även om SocialPilot erbjuder dessa betydande fördelar, är den främst inriktad på schemaläggning av inlägg och kanske inte inkluderar några av de mer avancerade automatiseringsfunktionerna som finns i andra LinkedIn-specifika verktyg, till exempel leadgenerering eller riktade meddelanden. Därför är det bäst lämpat för användare vars primära behov är effektiv innehållshantering och schemaläggning på LinkedIn. Flexibiliteten i planalternativen och den kostnadsfria testperioden gör SocialPilot till ett övertygande alternativ för en rad olika användare, från enskilda yrkesverksamma till större byråer.

SocialPilot

1.10 We-Connect

10. We-Connect LinkedIn Bot

We-Connect utmärker sig som ett automatiseringsverktyg för LinkedIn med flera viktiga funktioner som gör det till en värdefull tillgång för användare som vill förbättra sitt nätverkande och sin leadgenerering på LinkedIn:

 1. Molnbaserad drift: Eftersom We-Connect är molnbaserat är det enkelt att komma åt från alla enheter med internetuppkoppling. Detta eliminerar behovet av lokala programvaruinstallationer och säkerställer att dina LinkedIn-automatiseringsaktiviteter kan hanteras var som helst.

 2. Effektivt för att generera kontakter och leads: We-Connect är utformat för att effektivt generera nya kontakter och leads på LinkedIn. Denna förmåga är avgörande för användare som vill utöka sitt professionella nätverk och hitta potentiella kunder eller partners på plattformen.

 3. Enkelhet och användarvänlighet: En av de viktigaste fördelarna med We-Connect är det enkla och intuitiva gränssnittet. Denna enkelhet gör verktyget tillgängligt även för dem som inte är tekniskt kunniga eller är nya inom LinkedIn-automatisering.

 4. Transparent och enkel prissättning: We-Connect har en tydlig och enkel prissättningsstruktur och tar ut $ 49 per användare och månad. Detta enkla tillvägagångssätt gör det lättare för privatpersoner och företag att förstå sin investering och utvärdera verktygets värde mot sina LinkedIn-marknadsföringsmål.

 5. Säker och kompatibel automatisering: Verktygets fokus på säkerhet säkerställer att dina LinkedIn-aktiviteter håller sig inom plattformens riktlinjer, vilket minskar risken för negativa återverkningar på ditt LinkedIn-konto.

Även om We-Connect erbjuder dessa fördelar är det viktigt för potentiella användare att överväga om verktygets funktioner överensstämmer med deras specifika LinkedIn-automatiseringsbehov. Dess fokus på enkelhet och okomplicerade prissättning gör det till ett tilltalande val för användare som behöver ett effektivt, lättanvänt verktyg för att förbättra sin LinkedIn-närvaro. Användare som kräver mer avancerade funktioner eller omfattande anpassning kan dock behöva utforska andra alternativ. We-Connects balans mellan användarvänlighet, effektiv leadgenerering och säkra automatiseringsrutiner gör det till ett bra val för privatpersoner och företag som vill förbättra sitt nätverkande och sin leadgenerering på LinkedIn.

We-Connect

2. Vad är en LinkedIn Bot?

När LinkedIn började blomstra var det det perfekta sättet att hitta eller bli hittad av dina potentiella arbetsgivare. Idag har det utvecklats till mycket mer än så. Till exempel blev det en ganska ansedd B2B-plattform för relationsbyggande.

Med andra ord kan det hjälpa dig att inte bara skapa ett varumärke från grunden utan också marknadsföra det och leta efter potentiella affärsrelationer som kan hjälpa dig att växa det ytterligare. Allt detta görs inom professionella gränser, till skillnad från andra sociala medier som Facebook eller Instagram, något som är ganska uppskattat med tanke på omständigheterna.

Men det kan vara en ganska tråkig uppgift att få kontakt med alla personer som du kan behöva i ditt företag.

Då finns det automatiseringsverktyg för LinkedIn.

LinkedIn-bots och automatiseringsverktyg ger dig ett automatiserat system som kan hjälpa dig att få kontakt med hundratals, om inte tusentals, personer som är lämpliga för dina behov.

Nu kanske du undrar, hur vet en bot vem den ska inleda en kontakt med i första hand?

Tja, LinkedIn-bots ger dig möjlighet att välja specifika kategorier som branscher, platser, grupper, åldersgrupper, utbildningsbakgrund etc. Sådan information kan hjälpa dig att fastställa parametrar för botens sökprocess och begränsa antalet anslutningar till de som bäst passar dina behov.

3. Hur man skapar en LinkedIn Bot-marknadsföringstratt

Som det är fallet med alla andra marknadsföringskanaler behöver LinkedIn-bots en marknadsföringstratt för att göra sitt jobb ordentligt. Detta inkluderar att upprätta en anslutning, få dragkraft samt leverera konverteringar.

En tratt börjar med ett anslutningsmeddelande, och när det har accepterats följer en serie meddelanden som förklarar vem du är och vad du vill.

3.1 Anslutningsmeddelande

Det här meddelandet fungerar som en introduktion. Med andra ord sätter det standarden för både kvaliteten och resultatet av din funnel. Du behöver utveckla värdefulla kontakter som bygger på både förtroende och värde. Därför är det viktigt att ha ett personligt, välskrivet kontaktmeddelande.

Alla standardmeddelanden kommer att kännas som skräppost och kommer med största säkerhet att ignoreras som ett resultat. Att undvika detta är enklare än du tror. Det äldsta tricket i boken är att påpeka de gemensamma sakerna mellan er (grupp, bransch, ömsesidiga kontakter etc.) och sedan kortfattat ange anledningen till din kontaktförfrågan.

3.2 Meddelande om godkännande

Okej, de har accepterat din förfrågan. Det är ett framsteg. Ditt mål nu bör vara att inleda dialogen genom att etablera dig själv eller ditt varumärke som något av värde. Med andra ord måste du snabbt gå igenom vem du är och vilka saker du gör, och varför du är bra på dem. Var dock inte aggressiv eftersom det kan göra att de stänger av.

3.3 Första uppföljningsmeddelandet

Förhoppningsvis har du vid denna tidpunkt lyckats starta en konversation med ditt första meddelande, men om så inte är fallet är detta din enda chans att göra ett bestående intryck. Gör meddelandet personligt så att din kontakt får en bra uppfattning om vem du är och vad du vill.

Ditt mål med detta meddelande bör vara att visa att du förstår deras smärtpunkter och det värde som du kommer att ge dem.

3.4 Andra uppföljningsmeddelande

Vid det här laget har du lyckats visa upp deras största smärtpunkter och hur du är rätt person att ta itu med dem. Det är nu dags att visa hur detta är fallet. Ett sätt att göra detta är att välja en mjuk försäljningsstrategi genom att bevisa att du kan ge dem de tjänster som de behöver för att nå sina mål.

Ett effektivt sätt att göra detta är att tillhandahålla kundfallstudier eftersom de visar de framsteg som blev resultatet av dina tjänster. Ett annat bra tillägg skulle vara några länkar till dina blogginlägg, tjänstesidor och mer.

3.5 Tredje uppföljningsmeddelande

Detta meddelande är det mest avgörande. Och på grund av det vill du inte komma ut och se ut som lite av ett skadedjur eller direkt aggressivt.

Ditt mål med detta meddelande bör vara att flytta konversationen från LinkedIn till en plats som har en mer affärsorienterad strategi.

Detta är lätt att uppnå om de ofta är i kontakt med dig. Men om det fortfarande inte är fallet, måste du förmodligen göra ett bättre jobb med att leverera en bra försäljningspitch i det tidigare meddelandet.

Om du misslyckas med att få en konvertering genom punkten, försök byta till andra kommunikationsmetoder beroende på situationen, till exempel ett kallt e-postmeddelande. Om det inte lyckas kan du fokusera på att skapa andra kontakter.

4. LinkedIn-botar och automatiseringsverktyg – FAQ

4.1 Hur kan jag använda en LinkedIn-bot på ett säkert sätt?

Alla bra LinkedIn-automatiseringsföretag kommer att se till att leverera något som fokuserar på kvalitet framför kvantitet. Med andra ord kommer de att hjälpa dig att hitta bra kontakter som förhoppningsvis kommer att förvandlas till riktiga leads.

Här är några tips för att se till att din automatiseringskampanj går så säkert som möjligt:

Se till att din tillväxt är i linje med dina etablerade kontakter

Ett av de bästa sätten att använda ett LinkedIn-automatiseringsverktyg är att anta strategin för sammansatt anslutningstillväxt. Det är när du väljer hur många anslutningar du är villig att göra i framtiden baserat på hur många anslutningar du redan har.

Låt oss till exempel anta att du redan har ett anständigt antal anslutningar under ditt namn. Det skulle se väldigt naturligt ut att fortsätta få fler anslutningar som länkar till dig.

Men om samhället som omger dig är litet, skulle en plötslig ökning av följare och anslutningar se väldigt misstänksam ut, vilket leder till att människor undviker dig istället för att nå ut.

Var försiktig med kontobegränsningar

Innan du bestämmer dig för en LinkedIn-bot, se till att företaget vet vad det gör när det gäller säkerhet för att undvika en permanent kontobegränsning. LinkedIn har förstärkt sin säkerhet och sina permanenta kontobegränsningar för personer som använder bots, vilket ledde till att många användare minskade sin aktivitet.

Med andra ord måste du hålla ett öga på LinkedIn-algoritmen för att se till att din aktivitet faller väl inom deras T&C.

Återigen, kvalitet framför kvantitet. Det är frestande att vilja växa snabbt i början, men en långsam och stadig takt är rätt väg att gå. Detta sätter dig på goda villkor med både dina potentiella anslutningar och LinkedIn själva.

Se till att din bot efterliknar mänskligt beteende

De riktigt bästa LinkedIn-robotarna där ute är de som nära efterliknar mänskligt beteende. Och även om detta verkar vara ett mycket uppenbart tillvägagångssätt, finns det faktiskt många företag där ute som inte gör det. Istället ger de bara de extra boostar som deras kunder behöver.

Ändå har vi redan fastställt att det naturliga utseendet är vägen att gå. Så du måste se till att botten du använder efterliknar hur en människa skulle göra jobbet. Ett sätt att göra detta är att hålla ett öga på tillväxttiden. Det skulle till exempel inte vara vettigt för dina kontakter att växa klockan 3 på morgonen.

4.2 Vem ska jag rikta in mig på på LinkedIn?

Det finns verkligen inget “standard” tillvägagångssätt när det gäller att välja vem du ska rikta in dig på med dina LinkedIn-botmeddelanden, helt enkelt för att hela processen bör baseras helt på dina behov.

Innan du fastställer parametrarna för dina bots sökning efter kontakter måste du först ha en klar uppfattning om vad du försöker uppnå. De flesta LinkedIn-bots erbjuder en rad filtreringsinställningar för att hjälpa till med detta, till exempel bransch, åldersintervall, företagsstorlek, plats etc.

Sådan information hjälper dig att skapa en eller flera marknadsföringstrattar som riktar sig till specifika grupper av människor som du tror kommer att uppskatta din affärsmetod såväl som dina tjänster.

Att etablera kontakter med tusentals personer som är lämpliga kommer att förbättra dina chanser att konvertera jämfört med kalla e-postmeddelanden eller samtal till personer som ofta inte alls är intresserade av vad du erbjuder.

4.3 Hur kan jag optimera min LinkedIn Bot-kampanj för konverteringar?

Gå inte in och förvänta dig att dina marknadsföringsinsatser ska göra jobbet bra på ditt första försök, särskilt om du riktar dig till en bred publik med en LinkedIn-bot som inte erbjuder många variabler. Därför måste du hålla ett öga på din kampanj och optimera den när det behövs för att uppnå anslutningsacceptans och, så småningom, konverteringar.

De tre viktigaste faktorerna att tänka på när det gäller optimering är inriktning, budget och meddelanden.

Inriktning:

Om din kampanj inte presterar bra när det gäller kvaliteten på de leads som du får, beror det förmodligen på att din inriktning är något felaktig eller att du inte har utvärderat dina behov ordentligt. Missförstå mig inte, och detta betyder inte nödvändigtvis att du inte är medveten om din ideala kund. Det betyder bara att de kontakter du etablerar inte är väl anpassade till dina mål och din säljstrategi.

Att titta på utvecklingen av dina anslutningar kan ge dig en bra uppfattning om vilken typ av människor som svarar positivt på dina automatiserade meddelanden. Denna information ger dig en bättre uppfattning om hur du ska gå vidare.

Budget:

Innan du startar din marknadsföringskampanj på LinkedIn måste du fastställa en budget. Vanligtvis innebär en högre budget att dina meddelanden kommer att nå fler människor. Du får dock inte spendera för mycket på det. Med andra ord, försök att hitta en medelväg där din kampanj har tillräckligt med pengar bakom sig men inte för mycket så att du överöser människor med meddelanden.

Meddelanden:

Du bör inte bara skicka dina framtidsutsikter slumpmässiga meddelanden och hoppas på en anslutning. Din meddelandeprocess måste ha ett naturligt flöde, som vi har förklarat ovan.

4.4 Hur kan jag förbättra effektiviteten hos min LinkedIn Bot?

Här är några snabba tips som hjälper dig att förbättra effektiviteten hos din bot (er):

 • Ha ett lämpligt antal meddelanden.
 • Gör anslutningsförfrågan lockande och relevant.
 • Se till att meddelandena känns naturliga och inte automatiserade. För att göra detta, tänk på vad du naturligt skulle säga till någon i en anslutningsförfrågan och härma det. I slutändan är LinkedIn ett socialt nätverk, och det finns inget socialt med en relation som bygger på automatiserade meddelanden.
 • Se till att uppföljningsmeddelandena också är relevanta och lockande.
 • Se till att boten fungerar som den ska.

We earn commissions using affiliate links.


14 Privacy Tools You Should Have

Learn how to stay safe online in this free 34-page eBook.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen